سرور مجازی بازی - سرور تیم اسپیک

سرور گیم پلن 1

فضای دیسک = 50 گیگ
رم = 4 گیگ
پردازنده = 2 هسته
ترافیک = نا محدود
آی پی = 1 عدد
جلوگیری از ایران اکسس = دارد
جلوگیری از اتک = دارد
پنل کاربری = دارد

سرور گیم پلن 2

فضای دیسک = 80 گیگ
رم = 6 گیگ
پردازنده = 2 هسته
ترافیک = نا محدود
آی پی = 1 عدد
جلوگیری از ایران اکسس = دارد
جلوگیری از اتک = دارد
پنل کاربری = دارد

سرور گیم پلن 3

فضای دیسک = 120 گیگ
رم = 8 گیگ
پردازنده = 4 هسته
ترافیک = نا محدود
آی پی = 1 عدد
جلوگیری از ایران اکسس = دارد
جلوگیری از اتک = دارد
پنل کاربری = دارد